Cơ hội việc làm cho sinh viên CTTT tại Công ty Decathlon Việt Nam

Gửi các đ/c GVCN/Lớp trưởng:

Thời gian vừa qua, Công ty Decathlon Việt Nam đã tuyển dụng 03 sinh viên khoa Quốc tế và đánh giá rất cao chất lượng sinh viên CTTT. 03 sinh viên là Phạm Hồng Hà và Nguyễn Ngọc Tưởng, K46 AP và Phạm Văn Cường, K45 AP (CV của sinh viên trong file đính kèm).

Hiện tại, Công ty Decathlon có nhu cầu tuyển dụng thêm 03 vị trí Quản lý chất lượng, đặc biệt ưu tiên sinh viên CTTT. Đây là một cơ hội và trải nghiệm rất tốt cho các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đang học tập tại khoa Quốc tế.

Đề nghị các đ/c GVCN, Lớp trưởng thông báo rộng rãi để sinh viên biết và đăng ký tham gia nếu quan tâm.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm!

Trân trọng,

#BE HR,BE SPORTIVE!

Decathlon Vietnam

5/F, Lilama 10 tower, To Huu street, Trung Van Ward, Tu Liem District, Hanoi
tel:  +84 904066061

Tin mới hơn

Tin cũ hơn