Thông tin việc làm sinh viên sau tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 27/11/2017 (Theo Quyết định số 65/QĐ-ĐHKTCN ngày 27 tháng 11 năm 2017)

TT

MSSV

Họ và

Tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

xếp loại

Điểm TOEFL ITP

Nơi làm việc khi ra trường

1

DTK1151010568

Nguyễn Hoàng

Long

27/9/93

Thái Nguyên

Nam

Khá

523

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

2

DTK1151010134

Đào Thị Thu

Huyền

14/4/93

Hải Dương

Nữ

Giỏi

510

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

3

DTK1151010345

Lê Duy

Hưng

12/5/93

Thái Nguyên

Nam

Khá

523

Nhà máy Z115 Bộ Quốc Phòng

4

DTK1151010408

Nguyễn Văn 

Minh

26/3/93

Thái Nguyên

Nam

Khá

547

Công ty TNHH Samju Điềm Thụy

5

CPC105017

Chhin

Tola

18/10/92

Campuchia

Nam

Khá

503

Làm việc tại Campuchia

6

DTK1151060002

Ngô Trung 

Đức

23/4/93

Thái Nguyên

Nam

TB Khá

533

 

7

K125520201190

Nguyễn Hữu

Huy

17/10/93

Thái Nguyên

Nam

Khá

517

Công ty TNHH Panasonics Việt Nam, Du học Hàn Quốc

8

K125520216246

Nguyễn Hoàng

Quân

27/01/94

Thái Nguyên

Nam

Giỏi

563

Công ty TNHH Hoàng Thái, Thái Nguyên

9

DTK1151010364

Đào Văn

Thăng

26/9/93

Bắc Giang

Nam

T. Bình

500

 

10

K125510601013

Trần Văn 

Huy

29/8/94

Thái Nguyên

Nam

Giỏi

523

Công ty TNHH Panasonics Việt Nam

11

K125520216016

Nguyễn Trọng

Giáp

16/8/94

Thái Nguyên

Nam

Giỏi

537

Công ty TNHH Samju Điềm Thụy

12

K125520201104

Nguyễn Viết

Nam

19/12/93

Thái Nguyên

Nam

Khá

503

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

13

K125520201250

Phùng Thanh

Hải

10/6/1994

Phú Thọ

Nam

Khá

507

Du học Đại học quốc gia Giao thông, Tân Trúc, Đài Loan.

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 30/03/2017 (Theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHKTCN ngày 20 tháng 4 năm 2017)

 

TT

MSSV

Họ và

Tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Điểm TOEFL ITP

Nơi làm việc khi ra trường

1

DTK0951010328

Lê Thế

Hiển

12/4/1991

Thái Nguyên

Nam

540

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

2

DTK1151010045

Nguyễn Văn

Thịnh

19/10/1993

Thái Nguyên

Nam

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam

3

DTK1151010359

Nguyễn Tiến

Phúc

29/12/1993

Thái Nguyên

Nam

560

 

4

DTK1151010238

Nguyễn Bảo

Khánh

7/7/1993

Thái Nguyên

Nam

533

Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long

5

DTK1151010185

Nguyễn Quốc

Huy

10/6/1993

Thái Nguyên

Nam

507

Công ty TNHH Spindex Hà Nội

6

DTK1151010337

Đồng Đức

Dương

25/08/1993

Thái Nguyên

Nam

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long

7

DTK1051010496

Phạm Văn

Dũng

27/08/1991

Ninh Bình

Nam

537

Công ty TNHH Spindex Hà Nội

8

DTK1051020025

Lương Trung 

Hiếu

18/08/1992

Thái Nguyên

Nam

523

Công ty Điện Lực Định Hóa

9

DTK1051020624

Phạm Hồng

25/02/1992

Thái Nguyên

Nam

513

Công ty TNHH Glonics Việt Nam

10

DTK1051030179

Nguyễn Quang

Minh

24/06/1992

Bắc Ninh

Nam

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam

11

DTK1051030130

Phạm Duy

Tùng

10/4/1992

Thái Nguyên

Nam

500

Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo

12

DTK1151030047

Trương Ngọc

Thắng

19/02/1993

Phú Thọ

Nam

503

Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long

13

DTK1151020008

Bùi Trung 

Doanh

14/02/1993

Thái Nguyên

Nam

560

Công ty TNHH Lilama Sài Gòn

14

DTK1151020074

Nguyễn Mạnh

Hải

5/11/1993

Thái Nguyên

Nam

523

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

15

DTK1051020162

Tống Văn

Tuyến

12/10/1991

Bắc Giang

Nam

507

Công ty TNHH Canon Việt Nam- Bắc Ninh

16

DTK1151020001

Dư Ngọc

Đăng

4/12/1993

Thái Nguyên

Nam

527

Kinh doanh

17

DTK1151020333

Lê Văn

Thọ

1/2/1993

Thái Nguyên

Nam

523

Trường Cao đẳng nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 01/08/2016 (Theo Quyết định số 102/QĐ-ĐHKTCN ngày 01 tháng 8 năm 2016)

               

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Xếp loại

TOEFL-ITP

Nơi làm việc khi ra trường

1

DTK0851010263

Trần Hồng Quân

8/12/1990

K44AP

Trung bình

510

Công ty TNHH Canon Bắc Ninh

2

DTK0951020324

Phan Ngọc Minh

27-05-91

K45AP

Trung bình

503

Sở Công thương Thái Nguyên

3

DTK0951010090

Đồng Đức Dũng

31-07-91

K45AP

Trung bình

507

Công ty Cổ phần Lilama

4

DTK1051020328

Bùi Quốc Việt

7/5/1992

K46APM

Khá

500

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

5

DTK1051010760

Nguyễn Tùng Linh

21-05-92

K46APM

TB khá

513

Công ty Mazi Thái Nguyên

6

DTK1051010708

Nguyễn Anh Tú

2/7/1991

K46APM

Trung bình

513

Kinh doanh

7

DTK1051010422

Đồng Văn Định

29-02-92

K46APM

Khá

517

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

8

DTK1051010770

Nguyễn Đức Quang

21-04-92

K46APM

Khá

530

Du học Nhật Bản

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 18/4/2016 (Theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTCN ngày 15 tháng 3 năm 2016)

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Nguyên quán

Xếp loại

TOEFL ITP

Nơi công tác sau khi ra trường

1

DTK1051020166

Trần Thị Quý Anh

6/5/1992

K46AP.I

Thái Nguyên

Khá

543

Inghams Enterprises Pty Lt, Australia

2

DTK1051010011

Ngô Minh Chữ

15/08/1992

K46AP.I

Vĩnh Phúc

Giỏi

523

Du học Nagaoka University Of Technology, Nhật Bản

3

DTK1051020605

Ngô Văn Cường

15/09/1992

K46AP.I

Vĩnh Phúc

Khá

507

Tu nghiệp sinh Nhật Bản

4

DTK1051020342

Ngô Thùy Dung

25/12/1992

K46AP.I

Thái Nguyên

Khá

513

Công ty Canon Việt Nam

5

DTK1051020261

Trần Đức Duy

6/11/1992

K46AP.I

Thái Nguyên

Khá

523

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

6

DTK1051020639

Đặng Văn Huyên

20/05/1992

K46AP.I

Bắc Giang

Giỏi

530

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

7

DTK1051020116

Vũ Duy Khánh

22/12/1992

K46AP.I

Thái Nguyên

Khá

527

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

8

DTK1051010407

Nguyễn Chí Công

5/3/1992

K46AP.M

Bắc Giang

Khá 

553

Công ty Canon Việt Nam

9

DTK1051010633

Trần Trung

21/11/1992

K46AP.M

Quảng Ninh

Khá

543

Công ty cổ phần công nghiệp cơ khí cẩm phả

10

DTK1051010471

Trịnh Đức Trường

29/01/1992

K46AP.M

Thái Nguyên

Giỏi

500

Học Cao học, Trường Đại Học Việt Nhật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

11

DTK1051010155

Tô Minh Tuấn

14/05/1992

K46AP.M

Thái Nguyên

Khá

563

Du học University of  South Australia, Úc

12

DTK1051010479

Lê Đình Việt

5/4/1992

K46AP.M

Hà Nội

Giỏi

523

Công ty Denso Việt Nam

13

DTK1051010720

Nguyễn Tuấn Vũ

11/8/1992

K46AP.M

Thái Nguyên

Khá

500

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 30/6/2015 (Theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHKTCN ngày 25 tháng 6 năm 2015)

 

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Nguyên quán

Xếp loại

TOEFL ITP

Nơi làm việc khi ra trường

1

DTK0951060015

Bùi Thị Thu Hiền

10/5/1991

K45AP

Thái Nguyên

Khá

570

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

2

DTK0951010705

Đặng Trần Hoàn

13/05/91

K45AP

Bắc Ninh

Giỏi

530

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

3

DTK0851010276

Đỗ Văn Thắng

4/4/1990

K44AP

Bắc Giang

Khá

500

Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

4

DTK0951010208

Dương Duy Sơn

1/10/1991

K45AP

Thái Nguyên

Khá

500

Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất 14 - Z114

5

DTK0951010234

Dương Văn Chuyền

17/12/91

K45AP

Bắc Giang

Khá

543

Công ty TNHH Canon Việt Nam

6

DTK0851010299

Dương Việt Cường

25/08/90

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

503

Công ty TNHH Denso Việt Nam

7

DTK0951010894

Hà Văn Tuấn

25/06/91

K45AP

Lạng Sơn

Giỏi

547

Công ty TNHH Canon Việt Nam

8

DTK0951060038

Lê Đình Thắng

19/08/91

K45AP

Thái Nguyên

Trung bình

510

Công ty oto Toyota Việt Nam

9

DTK0951010775

Lê Quang Huy

11/6/1990

K45AP

Thái Nguyên

Khá

520

Công ty TNHH Canon Việt Nam

10

DTK0951010032

Ngô Duy Hưng

26/01/90

K45AP

Thái Nguyên

TB khá

507

Công ty TNHH Glonics

11

DTK0951020362

Nguyễn Đình Đạt

28/07/91

K45AP

Thái Nguyên

Trung bình

513

Công ty TNHH Canon Việt Nam

12

DTK0851060070

Nguyễn Đức Thanh

13/03/90

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

503

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

13

DTK0951010339

Nguyễn Duy Kiên

10/12/1991

K45AP

Thái Nguyên

Khá

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam

14

DTK0851060185

Nguyễn Hoàng Long

7/2/1990

K44AP

Thái Nguyên

TB khá

517

Du học tại Nhật Bản

15

DTK0951010689

Nguyễn Mạnh Cường

5/1/1991

K45AP

Thái Nguyên

Khá

540

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

16

DTK0951010846

Nguyễn Mạnh Cường

5/6/1991

K45AP

Thái Nguyên

Khá

510

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

17

DTK0951060098

Nguyễn Minh Hoàn

16/10/91

K45AP

Thái Nguyên

Khá

523

Công ty TNHH Canon Việt Nam

18

DTK0951010598

Nguyễn Ngọc Tưởng

23/10/91

K45AP

Tuyên Quang

Khá

537

Công ty TNHH Canon Việt Nam

19

DTK0851010293

Nguyễn Quang Bộ

5/4/1990

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

537

Công ty TNHH Canon Việt Nam

20

DTK0851020005

Nguyễn Quốc Bảo

17/10/90

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

550

Công ty TNHH Canon Việt Nam

21

DTK0951010824

Nguyễn Sơn Tùng

13/11/91

K45AP

Bắc Giang

Khá

527

Công ty TNHH Canon Việt Nam

22

DTK0851010626

Nguyễn Thanh Sơn

26/11/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

527

Công ty cổ phần khai khoáng miền núi 

24

DTK0951010533

Nguyễn Tuấn Anh

10/6/1991

K45AP

Thái Nguyên

Khá

523

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

23

DTK0951010386

Nguyễn Tuấn Cường

4/12/1991

K45AP

Thái Nguyên

Khá

520

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

25

DTK0951010401

Nguyễn Văn Hoàng

13/10/91

K45AP

Thái Nguyên

Khá

523

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên - FOMECO - Thái Nguyên

26

DTK0851030276

Phạm Công Thắng

3/3/1990

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

520

Công ty TNHH Canon Việt Nam

27

DTK0851020008

Phạm Hùng Cường

18/10/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

590

Công ty oto Toyota Việt Nam

28

DTK0851040113

Phạm Hữu Thái

10/5/1989

K44AP

Quảng Ninh

Khá

500

Công ty cổ phần khai khoáng miền núi 

29

DTK0851060232

Phan Đức Trung

10/3/1990

K45AP

Vĩnh Phúc

Khá

557

Công ty TNHH Canon Việt Nam

30

DTK0851010399

Tống Ngọc Linh

10/10/1990

K44AP

Thái Nguyên

Khá

547

Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

31

DTK0951010614

Trần Tiến Công

26/03/91

K45AP

Thái Nguyên

Khá

503

Công ty TNHH Canon Việt Nam

32

DTK0951070121

Trịnh Ngọc Khánh

26/04/91

K45AP

Thái Nguyên

Khá

523

Công ty Toyota Việt Nam

33

DTK0951020465

Vũ Anh Ngọc

11/1/1991

K45AP

Thái Nguyên

Giỏi

527

Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đai học Thái Nguyên

34

DTK0951010362

Vũ Duy Thắng

13/09/91

K45AP

Thái Nguyên

Khá

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam

35

DTK0951010768

Vũ Thanh Hà

28/02/91

K45AP

Thái Nguyên

Khá

510

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014 (Theo Quyết định số 79/qđ-đhktcn 21/10/2013 và Quyết định số 05/QĐ-ĐHKTCN 21/03/2014)

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Nguyên quán

Xếp loại

TOEFL ITP

Nơi làm việc khi ra trường

1

DTK0851060217

Bùi Anh Thư

10/12/1990

K44AP

Thái Nguyên

Khá

510

Công ty TNHH Canon Việt Nam

2

DTK0851040058

Cao Xuân Trường 

16/11/90

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

523

Công ty TNHH Denso Việt Nam

3

DTK0851010087

Đỗ Minh  Hải

29/09/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

513

Công ty Samsung Việt Nam

4

DTK0851010502

Dương Đăng Toản 

18/10/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

507

Công ty Panasonics Việt Nam

5

DTK0851060166

Hoàng Huy Hoàng

3/12/1990

K44AP

Thái Nguyên

TB khá

553

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công

6

DTK0851020148

Hoàng Minh Tú

13/04/89

K44AP

Thái Nguyên

TB khá

503

Công ty oto Toyota Việt Nam

7

DTK0851070065

Lê Minh Thành

13/12/90

K44AP

Thái Nguyên

Giỏi

577

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

8

DTK0851010176

Lưu Thành Long

25/08/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

533

Trung tâm Anh ngữ EEG

9

DTK0851010208

Nguyễn Đức Thịnh 

3/1/1990

K44AP

Thái Bình

Khá

540

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

10

DTK0851010606

Nguyễn Quốc  Huấn

14/03/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

553

Công ty Honda Việt Nam

11

DTK0851010722

Nguyễn Thế Vinh

5/8/1989

K44AP

Thái Nguyên

Khá

543

Công ty oto Toyota Việt Nam

12

DTK0851060020

Nguyễn Thị Bích  Ngọc 

28/11/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

567

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

13

DTK0851020010

Nguyễn Thị Huyền  Chang

3/8/1990

K44AP

Thái Nguyên

Khá

543

Công ty TNHH Canon Việt Nam

14

DTK0851010702

Nguyễn Thị Lâm Oanh 

19/11/90

K44AP

Thái Nguyên

Giỏi

590

Công ty TNHH Canon Việt Nam

15

DTK0851030354

Nguyễn Thị Như Trang 

12/6/1990

K44AP

Phú Thọ

Giỏi

610

Du học Hoa Kỳ

16

DTK0851010002

Phạm Đức Cương

14/11/90

K44AP

Thái Bình

Khá

547

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam

17

DTK0851060233

Phạm Minh Tuấn

5/6/1990

K44AP

Thái Nguyên

Khá

503

Công ty oto Toyota Việt Nam

18

DTK0851010266

Phạm Văn Quyền

23/10/90

K44AP

Thái Bình

Khá

543

Công ty TNHH Canon Việt Nam

19

DTK0851010200

Tăng Văn Tưởng

15/10/90

K44AP

Bắc Giang

Khá

543

Công ty TNHH Canon Việt Nam

20

11110710704

Tô Thái  Hưng 

11/9/1989

K44AP

Thái Nguyên

Khá

500

Công ty ASCN, Quảng Ninh

21

DTK0851020280

Trần Đức Tài 

30/07/89

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

523

Nhà máy Z127 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

22

DTK0851030175

Trần Quang Huy

18/04/90

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

507

Công ty TNHH Canon Việt Nam

23

DTK0851010032

Trần Thế  Long

18/03/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

533

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

24

DTK0851030152

Trần Việt Cường

22/10/90

K44AP

Thái Nguyên

Khá

520

Công ty Honda Việt Nam

25

DTK0851050001

Trịnh Hoàng Anh 

30/07/87

K44AP

Thái Nguyên

Trung bình

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam

 

Thông tin việc làm sinh viên CTTT sau tốt nghiệp tại đây.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 30/03/2017 (Theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHKTCN ngày 20 tháng 4 năm 2017)

 

TT

MSSV

Họ và

Tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Điểm TOEFL ITP

Nơi làm việc khi ra trường

1

DTK0951010328

Lê Thế

Hiển

12/4/1991

Thái Nguyên

Nam

540

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

2

DTK1151010045

Nguyễn Văn

Thịnh

19/10/1993

Thái Nguyên

Nam

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam

3

DTK1151010359

Nguyễn Tiến

Phúc

29/12/1993

Thái Nguyên

Nam

560

 

4

DTK1151010238

Nguyễn Bảo

Khánh

7/7/1993

Thái Nguyên

Nam

533

Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long

5

DTK1151010185

Nguyễn Quốc

Huy

10/6/1993

Thái Nguyên

Nam

507

Công ty TNHH Spindex Hà Nội

6

DTK1151010337

Đồng Đức

Dương

25/08/1993

Thái Nguyên

Nam

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long

7

DTK1051010496

Phạm Văn

Dũng

27/08/1991

Ninh Bình

Nam

537

Công ty TNHH Spindex Hà Nội

8

DTK1051020025

Lương Trung 

Hiếu

18/08/1992

Thái Nguyên

Nam

523

Công ty Điện Lực Định Hóa

9

DTK1051020624

Phạm Hồng

25/02/1992

Thái Nguyên

Nam

513

Công ty TNHH Glonics Việt Nam

10

DTK1051030179

Nguyễn Quang

Minh

24/06/1992

Bắc Ninh

Nam

500

Công ty TNHH Canon Việt Nam

11

DTK1051030130

Phạm Duy

Tùng

10/4/1992

Thái Nguyên

Nam

500

Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo

12

DTK1151030047

Trương Ngọc

Thắng

19/02/1993

Phú Thọ

Nam

503

Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long

13

DTK1151020008

Bùi Trung 

Doanh

14/02/1993

Thái Nguyên

Nam

560

Công ty TNHH Lilama Sài Gòn

14

DTK1151020074

Nguyễn Mạnh

Hải

5/11/1993

Thái Nguyên

Nam

523

Công ty TNHH Samsung Việt Nam

15

DTK1051020162

Tống Văn

Tuyến

12/10/1991

Bắc Giang

Nam

507

Công ty TNHH Canon Việt Nam- Bắc Ninh

16

DTK1151020001

Dư Ngọc

Đăng

4/12/1993

Thái Nguyên

Nam

527

Kinh doanh

17

DTK1151020333

Lê Văn

Thọ

1/2/1993

Thái Nguyên

Nam

523

Trường Cao đẳng nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn