Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2019

Tháng 2 năm 2019

1. Đơn xin học ghép

- SV Triệu Quang Tùng: môn Nguyên tắc kỹ thuật

- SV Dương Anh Tú: môn Nguyên tắc kỹ thuật

- SV Nguyễn Hùng Anh: môn Thiết kế đồ án 2

Đơn đã có xác nhận của giáo viên giảng dạy, khoa đồng ý, đề nghị TT xem xét giải quyết.

2. Đơn xin đi thực tập tại Nhật Bản

- Nguyễn Ngọc Đại, lớp 51APM

- Nguyễn Tiến Đạt, lớp 51APM

Thực hiện theo thông báo của nhà trường

3. Đơn xin thực tập TN

- SV Trần Ngô Giang

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

4. Đơn xin làm đồ án môn học 

- SV Phạm Tiến Hưng

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

5. Đơn xin hỗ trợ đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, đồ án

- SV Nguyễn Văn Hậu

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

6. Đơn xin xét tốt nghiệp

- SV Lại Thế Hà

Đề nghị TT hợp tác quốc tế xem xét hoàn thiện thủ tục cho sv

7. Đơn xin đăng ký học ghép môn học GMA002

- SV Nguyễn Chiến Hạm

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

8. Đơn xin thực tập tốt nghiệp: 16 sinh viên

- 6 SV thực tập ở công ty do Khoa liên hệ

- 7 SV thực tập ở TT sáng tạo SP

- 3 SV thực tập ở công ty mà bản thân tự liên hệ

9 Đơn xin học ghép học phần quân sự

- SV Hoàng Thanh Tùng lớp 49APE, xin học cùng K51

- SV Hoàng Mạnh Trung lớp 49APE, xin học quân sự cùng K51

Yêu cầu SV làm lại đơn nêu rõ lịch học tập tại trường, xem có trùng với thời gian đi học quân sự không

10. Đơn xin nghỉ học tạm thời học kỳ 2 năm học 2018-2019

- SV Lê Việt Tùng, K52APE (rối loạn tiền đình)

Chuyển đơn lên Trung tâm xử lý theo nguyện vọng của sinh viên.

Tháng 01 năm 2019

1. Đơn xin thực tập tốt nghiệp tại công ty CP cơ khí An Dương

- Sinh viên Dương Thanh Tuấn

- Sinh viên Trần Hồng Phúc

- Sinh viên Nguyễn Quốc Tuấn

2. Đơn xin mở lớp học phần:

- Nền kinh tế kỹ thuật (29SV) của SV Dương Trung Hiếu: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Giáo dục thể chất: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Vật lý 2 (53SV): Khoa đề nghị TT HTĐTQT mời giáo viên ngoài trường

- Phân tích hệ thống: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Điện tử truyền thông: Đã mở trong HK 2 năm học 2018-2019, đề nghị sinh viên đăng ký

- Toán ứng dụng (17SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Hệ thống 2 (31SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Biến đổi năng lượng (24SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Giới thiệu về đại số tuyến tính (30SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Nguyên tắc của kỹ thuật (37SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

Tin mới hơn

Tin cũ hơn