English
EnglishVietnamese

Danh sách sinh viên không liên lạc được

Theo yêu của Nhà trường, khoa Quốc tế thông báo tại website của khoa về các trường hợp sinh viên không liên lạc được trong thời gian dài. Đề nghị các sinh viên có tên sau đây chủ động liên hệ với văn phòng khoa hoặc giáo viên chủ nhiệm. Trong trường hợp đến cuối kỳ II năm học 2022-2023, khoa Quốc tế liên lạc lại không được thì Nhà trường sẽ xem xét xóa tên.

Tin liên quan