English
EnglishVietnamese

Quy chế đào tạo Chương trình tiên tiến giáo dục Đại học theo hệ thống tín chỉ năm 2018

Quy chế tổ chức đào tạo Chương trình tiên tiến giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Quy chế này áp dụng tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp từ học kỳ II năm học 2017-2018 thay thế cho các Quy định tổ chức đào tạo về Chương trình tiên tiến của Nhà trường đã ban hành trước đây.

Tin liên quan