Phùng Thị Thu Hà

Change your cover photo
phungthithuha
Change your cover photo
Trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ Khoa Quốc tế - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Học vị: Tiến sĩ
Học hàm
Chức danh: Trưởng Bộ môn
Văn phòng: Phòng 204, Nhà A4 - Văn phòng Bộ môn Ngoại ngữ
Điện thoại: 0914 668 738
Email: thuha@tnut.edu.vn

Họ và tên: Phùng Thị Thu Hà
Sinh ngày: 08/12/1975
Nơi sinh: Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Nơi ở hiện nay: Tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
Học vị: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN

Năm 1996: Tốt nghiệp Đại học - Ngành Ngôn ngữ Anh - Trường ĐHSP Thái Nguyên
Năm 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ - Ngành Ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Hà Nội
Năm 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ - Ngành Ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Tổng hợp Batangas - Philippines
Năm 2020: Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Trường Trung cấp Chính trị Tỉnh Thái Nguyên

1996 - 2006: Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐHSP Thái Nguyên
2006 - 2012: Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN
2013 - 2018: Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN
2018 - nay: Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN