English
EnglishVietnamese

English English Vietnamese Vietnamese

Thông tin tuyển sinh

Thông tin hoạt động khoa

Thông báo

Thông tin tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng 50 Kỹ sư, cán bộ nguồn của công ty Goertek Vina

Nhằm hỗ trợ các sinh viên năm cuối có được định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội làm việc chính thức tại một...

Tuyển dụng kỹ sư, nhân viên khối văn phòng Cty TNHH Canon Việt Nam năm 2022

Căn cứ văn bản hợp tác giữa Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Công ty TNHH Cannon Việt Nam. Nhằm hỗ trợ các...