English
EnglishVietnamese

Đội ngũ giảng viên giảng dạy Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật điện

Đội ngũ giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện và Máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh

Đội ngũ giảng viên của bộ môn Kỹ thuật điện và Máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên được đào tạo tại nước ngoài. Tất cả các giảng viên của bộ môn đều có trình độ chuyên môn tốt và thành thạo tiếng Anh.

TS. Nguyễn Tiến Hưng

Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện và máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh

NCS. Trần Quế Sơn

Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện và máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh

PGS. TS. Nguyễn Duy Cương

Giảng viên

PGS. TS. Nguyễn Tuấn Minh

Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo Quốc tế, giảng viên

PGS. TS. Nguyễn Minh Ý

Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, giảng viên

NCS. Vũ Ngọc Huy

Giảng viên

NCS. Nguyễn Văn Lanh

Giảng viên

ThS. Myoung Jae Kwon

Giảng viên

GS.TS. Hermann Horst Puta

Giảng viên

TS. Trần Thái Trung

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên đã và đang tham gia giảng chạy Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật điện

ThS. Hoàng Thị Thắm

Phó Trưởng khoa, giảng viên

TS. Phùng Thị Thu Hà

Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

TS. Hoàng Hương Ly

Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ

ThS. Ngô Thị Thanh Huệ

Bộ môn Ngoại ngữ, giảng viên

ThS. Trần Thị Huê

Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Khoa học tự nhiên và kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh

NCS. Nguyễn Minh Trang

Bộ môn Khoa học tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh, giảng viên

GS.TS. Robert Andrew Winholtz

Đại học Missouri, Hoa Kỳ

GS.TS. Christa Weisbrook

Đại học Missouri, Hoa Kỳ

GS.TS. Đỗ Khắc Đức

Đại học Tây Úc, Úc

GS.TS. Feng C. Lai

University of Oklahoma, Hoa Kỳ

GS. Boyko Georgiev Gyurov

Georgia Gwinnett College, Hoa Kỳ

Trợ lý GS. Mendoza Lusreel Delprado

Đại học Batangas, Phillippine

ThS. Đinh Văn Tiệp

Bộ môn Khoa học tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh, giảng viên

TS. Vũ Quốc Đông

Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam

Tin liên quan