English
EnglishVietnamese

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Quyết định về việc ban hành Quy định xét, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các các phần tiếng Anh của trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Đơn xin dự xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm, miễn học các học phần Tiếng anh

Tin liên quan