English
EnglishVietnamese

Lịch sử phát triển

Thực hiện định hướng chiến lược về phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài trên cơ sở của 2 chương trình tiên tiến, khoa Quốc tế đã được thành lập ngày 12/8/2013 từ 03 bộ môn kỹ thuật Cơ khí, kỹ thuật Điện dạy bằng tiếng Anh và bộ môn Ngoại ngữ. Đến nay sau hơn 10 năm (tính đến năm 2023), Khoa Quốc tế đã có 04 bộ môn và 01 phòng thực hành, tổ chức 05 chương trình đào tạo đại học bằng tiếng Anh với gần 50 giảng viên, cán bộ viên chức. Phần lớn giảng viên của khoa được đào tạo, thực tập ở nước ngoài và đã đạt chuẩn tiếng Anh Toefl-ITP 550 trở lên.

Bài trước
Bài tiếp theo

Tin liên quan