English
EnglishVietnamese

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Tiến Hưng

 • Chỉ đạo chung các hoạt động của khoa;
 • Phụ trách công tác tổ chức – cán bộ;
 • Phụ trách chung về chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế;
 • Phụ trách công tác tuyển sinh;
 • Phụ trách website, cơ sở vật chất và tài chính của Khoa.

Phó trưởng khoa

Th.S Hoàng Thị Thắm

 • Phụ trách triển khai tổ chức đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Nhà trường và Khoa;
 • Phụ trách công tác thanh tra-pháp chế;
 • Trực tiếp phụ trách bộ môn ngoại ngữ;
 • Phụ trách công tác quản lý sinh viên; công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác tư vấn sinh viên về sinh hoạt và rèn luyện theo quy định;
 • Phụ trách công tác tư vấn sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học;
 • Trực tiếp phụ trách bộ môn Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm tư vấn tiếng Anh sinh viên;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

T.S Vu Quoc Dong

 • Phụ trách triển khai tổ chức đào tạo, quản lý giảng viên, đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Phụ trách công tác NCKH và CGCN của giảng viên và sinh viên;
 • Trực tiếp phụ trách bộ môn Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm Sáng tạo sản phẩm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tin liên quan