English
EnglishVietnamese

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ Vật liệu giảng dạy bằng tiếng Anh

Giới thiệu chung

Tên (tiếng Việt): Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Vật liệu giảng dạy bằng tiếng Anh

Tên (tiếng Anh): Division of English Taught Mechanical Engineering & Material Technology

Địa chỉ văn phòng làm việc: Nhà A8, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, số 666, đường 3/2, Tích Lương, Thái Nguyên

Fanpage: https://www.facebook.com/APM.TNUT

Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Vật liệu giảng dạy bằng tiếng Anh là một trong hai bộ môn được thành lập đầu tiên của Khoa Quốc tế.

Bộ môn có nhiệm vụ tổ chức xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết các môn học theo chương trình hợp tác với Đại học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ; Triển khai khai giảng dạy và quản lý chuyên môn chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh; Đánh giá chất lượng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi trong khu vực và trên thế giới; Tổ chức triển khai chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ mới phục vụ cho đào tạo và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng viên còn tham gia công tác quản lý sinh viên và các công tác đoàn thể khác.

 Chức năng: Triển khai và đào tạo chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh; Quản lý đội ngũ cán bộ gồm những giảng viên đươc đào tạo – bồi dưỡng ở nước ngoài và có trình độ tiếng Anh (TOEFL ITP) tối thiểu từ 500; Quản lý nội dung chương trình đào tạo bao gồm các đề cương chi tiết, giáo trình, sách tham khảo, đánh giá chất lượng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi trong khu vực và trên thế giới; Đảm bảo tính lan tỏa cho các chương trình đào tạo thường. Khác biệt trong phương pháp đào tạo của bộ môn là đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế, thành thạo tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng mềm, chú trọng phát triển con người toàn diện, hài hòa. Là một bộ môn có tuổi đời còn trẻ trong một ngôi trường truyền thống, qua 14 năm hình thành và phát triển, bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Vật liệu đã khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình đối với xã hội, đặc biệt là nhà tuyển dụng.

Tin liên quan