English
EnglishVietnamese

Đội ngũ giảng viên bộ môn Kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh

Cơ cấu tổ chức quản lý của Bộ môn Kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm: Ban chủ nhiệm Bộ môn, Công đoàn Bộ môn. Bộ môn có tổng số giảng viên là 10 cán bộ hầu hết được đào tạo bài bản ở các nước phát triển như Mỹ, Hà Lan, Anh, Australia, Pháp, Đức, Đài Loan bao gồm 08 giảng viên cơ hữu, 02 giảng viên kiêm nhiệm và 03 giảng viên đang đào tạo tại nước ngoài. Về trình độ giảng viên gồm 01 giáo sư, 03 phó giáo sư, 03 tiến sĩ, 01 NCS, 02 thạc sỹ.

Thông tin chi tiết:

PGS. TS. Nguyễn Đình Ngọc
Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Văn Dự

GS. TS. Vũ Ngọc Pi

TS. GVC. Nguyễn Thị Quốc Dung

TS. Vũ Quốc Việt

TS. Đặng Anh Tuấn

NCS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Ngọc Thiệu

ThS. Phan Thành Đạt

Tin liên quan