English
EnglishVietnamese

Giới thiệu Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh khoa Quốc tế là tiền thân của Bộ môn Toán – Lý giảng dạy bằng tiếng Anh được thành lập theo quyết định số 350/QĐ-ĐHKTCN ngày 22/08/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và là một trong những bộ môn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập khoa Quốc tế. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn là đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy 06 học phần Toán học, 03 học phần Vật lý, 01 học phần Hóa học và một số học phần thuộc CTTT nhằm cung cấp cho sinh viên khối ngành kỹ thuật những kiến thức cơ bản để phục vụ cho các môn học chuyên ngành sau này.

Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh gồm có 08 CBGV trong biên chế bao gồm 01 Tiến sỹ, 02 NCS nước ngoài, 03 NCS trong nước và 02 thạc sỹ. Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập và học tập nâng cao trình độ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cán bộ giảng dạy trong bộ môn. Bộ môn KHTN giảng dạy bằng tiếng Anh luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng từng bước nâng cao khả năng tự học và ý thức chủ động trong học tập của sinh viên, giúp sinh viên có tư duy độc lập cũng như phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm.

2. Hướng nghiên cứu

Bộ môn phát triển triển theo hướng nghiên cứu sau:

  • Introductory Linear Algebra
  • Calculus I, Calculus II, Calculus III
  • Differential Equations
  • Applied Maths
  • Probability Theory
  • Physics I, Physics II, Physics Laboratory
  • General Chemistry, The Evolution of Earth and Solar System
  • Workplace Incivility
  • Work-family connection

Tin liên quan