English
EnglishVietnamese

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ là một trong 4 bộ môn trực thuộc Khoa Quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Bộ môn phụ trách chương trình đào tạo Ngành ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, là 01 trong 04 chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế. Mục tiêu của chương trình đào tạo Ngành ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ là đào tạo người học có đủ các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng tự học, ham tìm hiểu và học tập suốt đời, kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, tư duy hệ thống, kỹ năng biên dịch, phiên dịch và giảng dạy, có khả năng tự chủ và tự chịu trách nhiệm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực tiếng Anh trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh, Bộ môn còn đảm nhiệm giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản cho các chương trình đào tạo khác trong Khoa và Trường như Chương trình tiên tiến, Chương trình đào tạo đại học chính quy, đại học văn bằng 2, Chương trình đào tạo liên thông, đào tạo từ xa và Chương trình đào tạo thạc sỹ. Cùng với Khoa Quốc tế, các đơn vị chức năng và các khoa chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ đã và đang tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên toàn trường nâng cao năng lực tiếng Anh, đạt Chuẩn ngoại ngữ đầu ra để đảm bảo tốt nghiệp đúng hạn.

Tin liên quan