English
EnglishVietnamese

Đội ngũ giảng viên bộ môn Khoa học tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh

Cơ cấu tổ chức quản lý của Bộ môn Khoa học tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm: Ban chủ nhiệm Bộ môn, Công đoàn Bộ môn. Bộ môn có tổng số giảng viên là 08 cán bộ hầu hết được đào tạo bài bản ở các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đài Loan bao gồm 07 giảng viên cơ hữu, 02 giảng viên thỉnh giảng và 01 giảng viên đang đào tạo tại nước ngoài. Về trình độ giảng viên gồm 03 tiến sĩ, 03 NCS, 01 thạc sỹ.

Thông tin chi tiết:

TS. Lương Thị Mai Uyên
Trưởng Bộ môn

ThS. Trần Thị Huê
Phó Trưởng Bộ môn

TS. Ngô Trọng Hải

TS.

Tin liên quan