Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Quốc tế

Hội trường lớn

Thời gian: Từ 8h00 – 17h00 ngày 12 tháng 8 năm 2023 Địa điểm: Hội trường lớn. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Quốc tế. Khách mời. Mục đích: Gặp mặt, chúc mừng ngày thành lập khoa. Củng cố mối đoàn kết, động viên tinh thần cán bộ viên chức trong khoa.