English
EnglishVietnamese

Sinh viên Chương trình tiên tiến có được phép chuyển ngành đào tạo?

Trả lời

Sinh viên chương trình tiên tiến được xem xét cho chuyển ngành đào tạo (chuyển khoa) tương tự như đối với sinh viên của các chuyên ngành khác trong toàn trường và được quy định cụ thể trong Quy chế đào tạo hiện hành (được thực hiện như quy định về chuyển trường). Cụ thể:

 1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có đủ các điều kiện sau đây:
  a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;
  b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;
  c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng hai trường;
  d) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.
  e) Sinh viên được chuyển trường sẽ được Nhà trường cấp 01 bảng điểm kèm theo hồ sơ xin rút.
 2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:
  a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi vào trường thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến.
  b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển sinh quy định của trường xin chuyển đến.
  c) Sinh viên năm thứ nhất hoặc năm cuối khoá.
  d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Tin liên quan