English
EnglishVietnamese

Sinh viên có thể xem các quy định liên quan đến công tác sinh viên và xét điểm rèn luyện ở đâu?

Bạn đọc có thể tìm hiểu các quy định về công tác học sinh – sinh viên tại đây.

Tin liên quan