English
EnglishVietnamese

SV có bắt buộc ở KTX không? Nên thuê ngoài hay ở KTX?

Hiện nay, nhà trường không bắt buộc sinh viên (SV) các Chương trình tiên tiến (CTTT) phải ở ký túc xá (KTX), trừ sinh viên quốc tế.
Tuy nhiên, tổng kết kinh nghiệm của các cựu sinh viên có thành tích học tập tốt cho thấy việc học tập và sinh hoạt trong môi trường có vai trò tích cực đối với sinh viên CTTT. Thứ nhất, KTX tạo ra môi trường sinh hoạt chung và sự gắn kết cho các bạn sinh viên. Thứ hai, việc ở trong KTX giúp SV có môi trường học tiếng Anh tốt hơn do có thể cùng thực hành với bạn vè và đặc biệt là gặp gỡ các bạn SV quốc tế.

Tin liên quan