English
EnglishVietnamese

Sinh viên chương trình tiên tiến chưa đạt chuẩn tiếng Anh có được phép chuyển ngành đào tạo?

Trả lời

Chương trình bổ sung tiếng Anh dành cho sinh viên năm thứ nhất được thiết kế sao cho sinh viên học tiếng Anh từ đầu có thể đạt được chuẩn tiếng Anh yêu cầu chỉ sau 1 năm học theo quy định của chương trình.

Hết năm thứ nhất, sinh viên không đạt chuẩn tiếng Anh sẽ được phép chuyển ngành đào tạo (chuyển khoa) nếu có nhu cầu.

Tin liên quan