NGUYỄN Đình Ngọc

Change your cover photo
ngocndfrancais
Change your cover photo
https://www.facebook.com/ngocnd2
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Học vị: Tiến sĩ
Học hàm
Chức danh: Trưởng Bộ môn
Văn phòng: 201-A4
Điện thoại: (+84)984076555
Email: ngocnd@tnut.edu.vn

2007: Cơ khí chế tạo máy - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên
2011: Cơ học kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội
2019: Kỹ thuật Cơ khí - Đại học Toulouse 3 - Paul Sabatier, CH Pháp

2007 - 2020: Khoa Cơ Khí
2020 - Nay: Khoa Quốc Tế

of Technology, Vietnam. He was a Ph.D. student at the Département Génie Mécanique et Productique , Paul Sabatier University - Toulouse III. Ngoc does research in Aerospace Engineering, Manufacturing Engineering and Mechanical Engineering.

  • Thermodynamics
  • Heat Transfer
  • Manufacturing Automation
  • Introduction to Mechanical Engineering