Chương trình giáo dục đại học ngành kỹ thuật điện

Trình độ đào tạo: Đại học (kỹ sư)

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (Educational Objectives)

Chương trình đào tạo trình độ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện cung cấp cho người học các kiến thức về giáo dục đại cương, về chuyên môn kỹ thuật và các kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện.

* Kiến thức (The knowlegde)

- Được trang bị các kiến thức về các môn khoa học Mác - Lênin; các môn khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm về CAD/CAM/CNC, có khả năng lập trình với các ngôn ngữ C, C++, Matlab.v.v…

- Biết phân tích tổng hợp mạch điện, mạch điện tử trong công nghiệp, các bài toán truyền động điện, trang bị điện, hệ thống cung cấp điện, về điều khiển lập trình, vi điều khiển.v.v…

- Nắm vững các kiến thức về xây dựng và phát triển các dự án.

* Kỹ năng (The Skill)

- Thiết kế các hệ thống phân phối điện năng cho khu công nghiệp, khu dân cư; mạng điện phân xưởng, xí nghiệp; hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; hệ thống chống sét và nối đất; hệ thống bảo vệ an ninh, an toàn điện;

- Vận hành các hệ thống điều khiển tự động, các hệ thống dịch vụ và công cộng: hệ thống PLC, vi xử lý, mini SCADA.v.v…;

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các mạch điện - điện tử, các máy công nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

- Có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, và làm việc độc lập.

* Thái độ (The Attitude)

Sinh viên tốt nghiệp cần có phẩm chất đạo đức tốt, yêu và trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Vị trí việc làm sau tốt nghiệp (Job after graduate)

Các công ty xí nghiệp công nghiệp với vai trò cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, phòng cơ điện; các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện; các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện.

- Tiếp tục học tập các chuyên ngành ở các trình độ sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điều khiển tự động.v.v…

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO 05 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

156 tín chỉ (không kể các môn học GD thể chất, GD Quốc phòng và tăng cường tiếng Anh ở năm thứ nhất)

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Sinh viên trúng tuyển khối A, A1 vào Đại học Thái Nguyên hoặc các trường Đại học khác và đạt điểm chuẩn vào học chương trình đào tạo tiên tiến.

Sinh viên đã có chứng chỉ TOEFL (ITP) 450 hoặc thi đạt bài kiểm tra tiếng Anh của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Quy trình đào tạo

Sinh viên được học tập các học phần của chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong điều kiện tốt nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Đại học Thái Nguyên. Chương trình Đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện của trường Đại học bang New York tại Buffalo, USA và chương trình đào tạo của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Đây là một chương trình đào tạo mềm dẻo và tương đối toàn diện.

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên phải tích luỹ được 156 tín chỉ của tất cả các học phần bắt buộc và tự chọn với điểm trung bình trung tích luỹ 2 (theo thang điểm 4) mới đủ điều kiện tối thiểu để xét tốt nghiệp.

Thi đạt kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

6. THANG ĐIỂM

Điểm tổng kết học phần đánh giá theo thang điểm chữ.

Điểm trung bình chung tích luỹ tính theo thang điểm 4.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn