English
EnglishVietnamese

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệu được bầu giữ chức Bí thư Liên chi Đoàn khoa Quốc tế

Tại Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên chi Đoàn Khoa Quốc tế – Nhiệm kỳ 2022 – 2024 diễn ra ngày 24/8/2022, đồng chí Nguyễn Thu Ngân đã được chấp thuận thôi chức Bí thư Liên chi Đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệu làm tân Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Hương Quỳnh trở thành phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2024. Qua đây, Liên chi Đoàn khoa Quốc tế xin gửi lời cảm ơn tới BCH Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, chi uỷ, ban chủ nhiệm khoa Quốc tế, 14 đại biểu đại diện cho hơn 200 đoàn viên trong Liên chi. Chúc mừng đồng chí tân Bí thư và Phó Bí thư luôn năng động, sáng tạo, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, đưa công tác đoàn và phong trào sinh viên khoa Quốc tế phát triển hơn nữa. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu từ Hội nghị.

Tin liên quan