Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021

Hội trường lớn , Viet Nam

Thành phần: Đại biểu mời: - Đại điện Ban Giám hiệu Nhà trường. - Đại diện Phòng Công tác học sinh - sinh viên. - Đại điện Trung tâm Hợp tác đào tạo Quốc tế. Khoa Quốc tế: - Ban chủ nhiệm khoa Quốc tế. - Trợ lý công tác sinh viên. - Trưởng các […]