Chương trình AP day – Cultural Festival năm 2022

Sân cỏ nhân tạo Số 6666 đường 3-2, Thái Nguyên, Viet Nam

Mỗi lớp sinh viên của khoa Quốc tế và sinh viên nước ngoài của các khoa khác trong toàn trường chọn một quốc gia làm chủ đề để trang trí gian hàng theo nét văn hoá đặc trưng, nấu và trang trí món ăn dân tộc của nước đó. Mỗi lớp cũng sẽ tổ chức […]