English
EnglishVietnamese

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Quốc tế

Hình thức dạy học một ngoại ngữ trên lớp là phương pháp cơ bản, nhưng không phải là duy nhất. Cánh của của một lớp học học ngoại ngữ có thể được mở từ nhiều hướng, với nhiều hình thức khác nhau. Không thể phủ nhận rằng, những hoạt động ngoại khóa luôn đóng vai trò bổ trợ cho những giờ học trên giảng đường. Điều này đối với Khoa Quốc tế của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nơi hiện có 04 chương trình đào tạo bao gồm 02 chương trình tiên tiến, 01 chương trình liên kết đào tạo quốc tế và 01 chương trình Ngôn ngữ Anh,  lại càng trở nên đúng đắn.

Trung tâm Tư vấn Tiếng Anh sinh viên (TTTVTASV) là đơn vị trong Khoa Quốc tế được giao nhiệm vụ thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa tiếng Anh cho sinh viên trong khoa.

Mục đích của những hoạt động ngoại khóa này là nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn, sử dụng được , vấn dụng tốt kiến thức tiếng Anh mà các em đã được học trên lớp học.

Để thực hiện được mục đích này, TTTVTASV , ngoài việc luôn cố gắng lồng ghép các cuộc thi tiếng Anh, các phần thi vui nhộn vào trong các hoạt động ngoại khóa này cũng phải đảm bảo yếu tố ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp với trình độ của sinh viên. Việc này đảm bảo nguyên tắc vừa học vừa chơi cho các hoạt động ngoại khóa này.

Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Khoa Quốc tế.

Tin liên quan