English
EnglishVietnamese

Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế

Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo 04 ngành và chuyên ngành đại học giảng dạy bằng tiếng Anh (3 kỹ thuật, 1 ngôn ngữ Anh). Tổng số tín chỉ tích lũy của mỗi chương trình kỹ thuật là 150, chương trình ngôn ngữ Anh và kinh tế là 120. Sinh viên được học 1 năm tiếng Anh để đạt chuẩn tiếng Anh TOEFL-ITP 500 trở lên trước khi học năm thứ 2. Tùy theo năng lực và hoàn cảnh của cá nhân, sinh viên ngành Kỹ thuật có thể hoàn thành chương trình trong khoảng 4 – 5 năm để nhận bằng kỹ sư, ngành ngôn ngữ Anh từ 3 – 4 năm để nhận bằng cử nhân.

Tin liên quan