English
EnglishVietnamese

Hai ngày làm việc của Đoàn Chuyên gia Đông Nam Á đánh giá ngoài các Chương trình Đào tạo

Hai ngày làm việc đầy thành công của Đoàn chuyên gia Đông Nam Á đánh giá Ngoài các Chương trình đào tạo theo chuẩn AUN- QA 4.0

Đoàn Chuyên gia tiếp tục phỏng vấn Nhóm lãnh đạo, Cán bộ viên chức và Học sinh và Cựu Sinh viên của Khoa Quốc tế.

Các chuyên gia thăm quan một số địa điểm làm việc và đơn vị chức năng hỗ trợ sinh viên: Nhà điều hành, Nhà thư viện, Phòng thí nghiệm, Thư viện, Ký túc xá, Phòng làm việc, Văn phòng Đoàn, Phòng máy tính, ….

Đoàn chuyên gia đánh giá hai chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế:

– Ngành Kỹ thuật Cơ khí – Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh

– Ngành Kỹ thuật Điện – Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh.

Xin được chúc mừng thành công của Khoa Quốc tế TNUT và Hai chương trình đào tạo tiêu biểu của Khoa.

Tin liên quan