English
EnglishVietnamese

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư, Lãnh đạo đơn vị và vinh danh Nhà giáo Ưu tú

Ngày 18/1/2023 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, lãnh đạo đơn vị, bộ môn, và vinh danh Nhà giáo ưu tú. Xin chúc mừng 10 thầy cô giáo đã được nhận quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, hai Nhà giáo ưu tú, cùng các thầy, cô được bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị, bộ môn!

Xin chúc mừng Khoa Quốc tế có 2 tân phó giáo sư cùng các thầy, cô được bổ nhiệm trưởng phó khoa và bộ môn!

Danh sách các thầy cô thuộc khoa Quốc tế nhận quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ:

1. Bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo Sư:

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga

PGS.TS Nguyễn Đình Ngọc

2. Bổ nhiệm Lãnh đạo Quản lý

PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc – Phó Trưởng Khoa Quốc tế

ThS. Hoàng Thị Thắm – Phó Trưởng Khoa Quốc tế

TS. Nguyễn Tiến Hưng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Điện và Máy tính Giảng dạy bằng Tiếng Anh

PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ vật liệu

TS. Lương Thị Mai Uyên – Trưởng Bộ môn Khoa học Tự nhiên Giảng dạy bằng Tiếng Anh

TS. Phùng Thị Thu Hà- Trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ

ThS. Trần Quế Sơn – Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Điện và Máy tính Giảng dạy bằng Tiếng Anh

ThS. Trần Thị Huê- Phó Trưởng Bộ môn Khoa học Tự nhiên Giảng dạy bằng Tiếng Anh

TS. Hoàng Hương Ly- Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Tin liên quan