Buallow           Oklahoma University         Ilmellau University         Kyongpook University

Kết nối

Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội để cập nhật tin tức về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các vấn đề liên quan khác của khoa Quốc tế.

Khoa Quốc tế

Câu hỏi thường gặp

Các biểu mẫu/giấy tờ dành cho sinh viên khoa Quốc tế

1. REQUEST FOR UNREGISTERING SUBJECT 01-Subject-withdrawal-applicable-within-2-weeks-after-a-new-semesterTải xuống 2.REQUEST FOR UNREGISTERING SUBJECT 02-Subject-withdrawal-without-refundingTải...

SV có bắt buộc ở KTX không? Nên thuê ngoài hay ở KTX?

Hiện nay, nhà trường không bắt buộc sinh viên...

Tin phổ biến

FIT Media giới thiệu khung avatar “Chào mừng 10 năm thành lập Khoa Quốc tế

Khoa Quốc Tế tại Trường Đại học Kỹ thuật...

Liên hệ

Để liên hệ với những người có trách nhiệm...

Đội ngũ giảng viên giảng dạy Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật điện

Đội ngũ giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện...

© 2013 - 2023 Khoa Quốc tế. All rights reserved.