English
EnglishVietnamese

Tuyển dụng cán bộ nguồn tập đoàn KHKT Hồng Hải năm 2022

Căn cứ văn bản hợp tác giữa Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải.
Căn cứ vào nhu cầu mở rộng và phát triển của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam, cùng với việc thúc đẩy tôn chỉ “Nâng cao Khoa học và Kỹ thuật, đào tạo nhân tài và bản địa hóa nhân tài để phát triển lâu dài”.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng 500 cán bộ nguồn chuyên ngành Cơ khí, Điện, Tự động hóa, Điện tử, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ chất lượng cao của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam. Cụ thể như trong file đính kèm.

Tin liên quan