English
EnglishVietnamese

Bạn chủ nhiệm khoa Quốc Tế FIT

Trưởng khoa

ts. NGUYỄN TIẾN HƯNG

PHỤ TRÁCH
  • Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của khoa;
  • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo; hợp tác quốc tế; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; cơ sở vật chất và tài chính; website.
  • Trực tiếp phụ trách bộ môn Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng tiếng Anh; Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Kinh tế giảng dạy bằng Tiếng Anh; Văn phòng khoa

Phó khoa

Th.S Hoàng Thị Thắm

PHỤ TRÁCH
  • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Tuyển sinh và truyền thông; sinh viên;
  • Trực tiếp phụ trách bộ môn ngoại ngữ;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

T.S Nguyễn Đình Ngọc

PHỤ TRÁCH
  • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: đào tạo; đảm bảo chất lượng giáo dục; NCKH và CGCN; Các cuộc thi sáng tạo khoa học sinh viên;
  • Trực tiếp phụ trách bộ môn Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm Thực hành Kỹ thuật Điện và Cơ khí;Câu lạc bộ NCKH và sáng tạo
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Tin liên quan