English
EnglishVietnamese

Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh

Giới thiệu chung

– Tên tiếng Việt: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh

– Tên tiếng Anh: Division of English Taught Mechanical Engineering

– Địa chỉ: Khu làm việc của GV, nhà A4

– Điện thoại: 0280.3747 559

Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh là một trong hai bộ môn được thành lập đầu tiên của Khoa Quốc tế.Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn chuyên ngành kỹ thuật cơ khí bằng tiếng Anh cho sinh viên khoa Quốc tế, với nhữngchức năng: Triển khai và đào tạo chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh; Quản lý đội ngũ cán bộ gồm những giảng viên đươc đào tạo – bồi dưỡng ở nước ngoài và có trình độ tiếng Anh (TOEFL ITP) tối thiểu từ 500; Quản lý nội dung chương trình đào tạo bao gồm các đề cương chi tiết, giáo trình, sách tham khảo, đánh giá chất lượng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi trong khu vực và trên thế giới; Đảm bảo tính lan tỏa cho các chương trình đào tạo thường.

Như vậy, vai trò, vị trí của bộ môn là đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và các lĩnh vực liên quan, trang bị cho sinh viên, học viên những kiến thức cơ bản của trong ngành chế tạo máy, cơ điện tử, thiết kế kỹ thuật. Từ đó xây dựng cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong công việc sau này.

Nhiệm vụ chính

Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Tổ chức xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết các môn học theochương trình hợp tác với Đại học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ.

– Triển khai khai giảng dạy và quản lý chuyên môn chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh.

– Đánh giá chất lượng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi trong khu vực và trên thế giới.

Tổ chức triển khai chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ mới phục vụ cho đào tạo và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng viên còn tham gia công tác quản lý sinh viên và các công tác đoàn thể khác.

Các học phần đảm nhiệm

– Các học phần cơ sở: Nguyên tắc của Kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật và CAD, Động lực học, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Cơ học vật rắn, Nhiệt động lực học, Phương Pháp và tiến trình thiết kế.

– Các học phần chuyên ngành: Cơ học chất lỏng, Thiết kế sản phẩm bằng CAD, Các quá trình gia công, Vật liệu Composit, Truyền nhiệt, Tự động hóa gia công, Ma sát, mòn và bôi trơn, Phân tích hệ thống

Hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vàocác vấn đề kỹ thuật và công nghệ được ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và công nghiệp. Sau đây là những hướng nghiên cứu chính:

– Kỹ thuật và công nghệ Vật liệu, Kỹ thuật và công nghệ phủ bề mặt, Ma sát và bôi trơn, Dụng cụ cắt kim loại

– Vật liệu Composite, Polymer; Công nghệ bề mặt

– Gia công cắt dây vật liệu cứng, mô phỏng quá trình gia công bằng hạt mài

– Điều khiển mờ,  xử lý ảnh,  và xử lý tín hiệu song song

Tin liên quan