English
EnglishVietnamese

Giới thiệu chương trình tiên tiến

Trường đại học kỹ thuật công nghiệp đã được bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là một trong số 23 trường Đại học hàng đầu của Việt Nam triển khai 02 trong số 35 chương trình tiên tiến; ngành kỹ thuật cơ khí, hợp tác với đại học bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ và ngành kỹ thuật điện hợp tác với đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Cả hai chương trình đào tạo đều đã hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục đại học của hội đồng kiểm định kỹ thuật và công nghệ Hoa Kỳ – ABET.

Chương trình đào tạo nhập khẩu trọn gói từ Đại học bang New York, tại Buffalo và Đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ.

Khoa Quốc tế trường Đại học kỹ thuật công nghiệp là đơn vị chuyên môn triển khai tổ chức đào tạo.

– Năm thứ nhất, sinh viên được học tiếng Anh để đạt chuẩn Toefl-ITP 500.

– Từ năm thứ 2, các học phần trong chương trình đào tạo sẽ do các giáo sư Hoa Kỳ, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên của Khoa Quốc tế đã từng học tập, thực tập tại các trường Đại học nước ngoài và các giáo sư của Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia giảng dạy

Ưu điểm của chương trình tiên tiến:

– 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại các công ty liên doanh với nước ngoài.

– Sinh viên tốt nghiệp có điểm TOEFL-ITP từ 500 trở lên.

– Phương pháp tư duy hiện đại, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới tốt.

– Sinh viên có nền tảng kiển thức vững chắc, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh giúp sinh viên có cơ sở vững vàng khi làm việc tại các liên doanh và tập đoàn có yếu tố nước ngoài.

Tin liên quan