English
EnglishVietnamese

Hội nghị viên chức người lao động năm học 2023-2024

Ngày 30/6/2023, tại Hội trường lớn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp , tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm học 2023-2024 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm học 2022-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023-2024.
Kết quả công tác năm học 2022-2023 cho thấy trong năm qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt các thành tích cao.
Trên cơ sở đó, Hội đồng Trường đã xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2023, trong đó tâp trung xây dựng kế hoạch nghiên cứu các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, chiến lược phát triển giáo dục, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới, tăng cường hiệu quả xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; triển khai xây dựng danh mục các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
Ở phiên trao đổi, thảo luận, với tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập định hướng phát triển của Trường nói chung và việc triển khai hiệu quả của từng hoạt động nói riêng. Các nội dung được tập trung thảo luận là hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động đào tạo sau đại học, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, hiệu quả trong các hoạt động quản lý… Đại diện các phòng chức năng trình bày, tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan đến các hoạt động của đơn vị.

Hội nghị Viên chức người Lao động đã diễn ra và thành công tốt đẹp, sẽ có nhiều thách thức đặt ra trong giai đoạn mới đối với việc thực hiện tốt sứ mệnh của Trường. Cùng với đó là chú trọng việc xây dựng cơ chế tài chính ổn định; đào tạo bồi dưỡng gắn với chức năng nhiệm vụ; phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ mạng lưới các nhà nghiên cứu, chuyên gia, phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, tư vấn.

Tin liên quan