English
EnglishVietnamese

Hội thảo giới thiệu việc làm của công ty Honda tại TNUT

Căn cứ nhu cầu và công văn đề nghị của công ty TNHH Honda Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu việc làm năm 2022 tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp. Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên về chương trình hội thảo. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Tin liên quan