English
EnglishVietnamese

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 cho sinh viên Chương trình tiên tiến. Để việc xét tốt nghiệp đạt hiệu quả và theo đúng kế hoạch, Nhà trường thông báo đến các phòng ban và trung tâm chức năng, Ban chủ nhiệm khoa, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên khoa Quốc tế được biết. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.


Tin liên quan