English
EnglishVietnamese

Thông tin học bổng KOVA

Căn cứ công văn của Ủy ban giải thưởng KOVA, Nhà trường đề nghị các khoa xét chọn sinh viên tham gia chương trình học bổng. Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tin liên quan