English
EnglishVietnamese

Chào mừng đoàn đánh giá ngoài Chương trình Đào tạo lần thứ 382 của AUN-QA

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

Đoàn đánh giá Chương trình Đào tạo lần thứ 382 của AUN-QA tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ĐHTN

Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện – Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh

Thời gian: 09-11/4/2024

WARMLY WELCOME

AUN-QA Delegation to the 382nd AUN-QA program assessment at TNU – Thainguyen University of Technology

Mechanical Engineering and Electrical Engineering in Advanced Program

Tin liên quan