English
EnglishVietnamese

Chương trình tiên tiến và chương trình đại trà

Các chương trình tiến (CTTT):

Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí theo chương trình của Đại học bang New York – Hoa Kỳ (UB)

Chuyên ngành Kỹ thuật Điện theo chương trình của Đại học bang Oklahoma – Hoa Kỳ (OSU)

STTChương trình tiên tiếnChương trình đại trà
1– Dạy và Học bằng tiếng Anh
– Chuẩn tiếng Anh sau năm thứ 1: Toefl-ITP 450
– Chuẩn tiếng Anh bắt buộc khi tốt nghiệp:
Toefl-ITP 500 đến 550
– Dạy và Học bằng tiếng Việt
– Chuẩn tiếng Anh sau 3 học kỳ: Toefl-ITP 390
– Chuẩn tiếng Anh bắt buộc khi tốt nghiệp:
Toefl-ITP 450
2– Tổng số tín chỉ tích lũy: 151 tín chỉ – Tổng số tín chỉ tích lũy: 151 tín chỉ

Tin liên quan