English
EnglishVietnamese

Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật điện và Máy tính

Bộ môn Kỹ thuật Điện và Máy tính giảng dạy bằng Tiếng anh, được thành lập với sứ mệnh đào tạo những kỹ sư điện tài năng, đã đạt được sự hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ dựa trên một chương trình đào tạo tiên tiến, nhập khẩu từ Mỹ. Chương trình này được xây dựng bởi các giáo sư hàng đầu trên thế giới và được thực hiện bởi các giảng viên có uy tín và kiến thức sâu sắc tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, mang lại cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng hàng đầu trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện.

Mục tiêu hàng đầu của chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện là phổ biến kiến thức và phương pháp thiết kế, phân tích và thực hiện các nguyên tắc Kỹ thuật Điện. Sinh viên sẽ được trang bị với cơ sở vật lý và toán học cần thiết để áp dụng sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tế. Họ sẽ có khả năng đánh giá một cách logic các giả thuyết, phương pháp tiếp cận, thủ tục, và kết quả liên quan đến các vấn đề Kỹ thuật. Chương trình cũng tập trung vào việc thiết kế hệ thống sử dụng máy tính cho các ứng dụng đa dạng như xử lý tín hiệu, truyền thông, mạng máy tính và hệ thống điều khiển.

Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết tài liệu bằng tiếng Anh, giúp họ tự tin trong môi trường quốc tế. Tất cả những điều này đi kèm với đạo đức nghề nghiệp, lòng trung thành với Tổ quốc và sự cam kết phục vụ đất nước và xã hội.

Đến với chương trình Kỹ thuật Điện, sinh viên sẽ được trang bị với kiến thức sâu rộng và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực này và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp và xã hội.

Tin liên quan