English
EnglishVietnamese

Quy định học phí cho sinh viên quốc tế học tại các ngành đào tạo tại trường năm học 2022-2023

Quy định mức học bổng cho các ngành đào tạo đối với sinh viên Quốc tế nhập học vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2022 kèm theo quyết định số 3550/QĐ- ĐHKTCN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Tin liên quan