Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Khoa Quốc tế được thành lập ngày 12/8/2013 với 4 bộ môn nhằm thực hiện sứ mạng là Khoa mũi nhọn của Nhà trường trong việc triển khai và phát triển các chương trình đào tạo đại học và Sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh thúc đẩy hội nhập quốc tế góp phần đưa trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên trở thành trường Đại học đạt chuẩn đào tạo và NCKH khu vực và quốc tế.

Khoa Quốc tế hiện tại có hơn 300 sinh viên chủ yếu là sinh viên của Chương trình tiên tiến trong đó có 11 sinh viên nước ngoài. Dự kiến đến năm 2015, quy mô sinh viên của Khoa sẽ nâng lên trên 500 và đạt tới 800 vào năm 2016. Sinh viên khoa Quốc tế năm thứ nhất chủ yếu là học tiếng Anh và điều kiện xét tốt nghiệp ngoài theo Quy chế Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Trường còn phải đạt chuẩn tiếng Anh Toefl-ITP 500 điểm trở lên.

 

Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, Khoa có 5 bộ môn và 2 Trung tâm: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anhbộ môn Ngoại ngữ; Trung tâm Sáng tạo sản phẩm, Trung tâm tư vấn tiếng Anh sinh viênvăn phòng Khoa.

Đào tạo

Đào tạo

Khoa Quốc tế trực tiếp tổ chức 3 chương trình đào tạo đại học bằng tiếng Anh với 2 chương trình tiên tiến (CTTT) Kỹ thuật Cơ khí từ Đại học bang New York, Hoa Kỳ và Kỹ thuật Điện từ Đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ và 1 chương trình liên kết đào tạo Kỹ thuật Điện tử với Đại học Quốc gia Kyung pook, Hàn Quốc. Ngoài ra, Khoa còn tham gia 3 chương trình liên kết đào tạo đại học (2+2) với Đại học Khoa học và Công nghệ Shan Dong, Trung Quốc. Hơn 50 giảng viên của Khoa phần lớn đều tốt nghiệp, thực tập, tập huấn ở nước ngoài, đạt điểm tiếng Anh Toefl- ITP 550 trở lên còn tham gia giảng dạy các học phần của các chương trình đào tạo đại trà bằng tiếng Việt với đề cương, sách giáo khoa, bài tập và đánh giá như các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh. Một số giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án tiến sỹ của 7 chương trình đào tạo Sau đại học của Trường. Hơn nữa, bộ môn ngoại ngữ đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 cho sinh viên của Trường. Kể từ năm học 2015-2016, Khoa sẽ triển khai tổ chức đào tạo thêm 2 chương trình mới là Công nghệ Thông tin và Kinh tế Quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Khoa Quốc tế hiện tại là khoa dẫn đầu Nhà trường về công bố khoa học quốc tế và sản phẩm sáng tạo được giải thưởng. Thực hiện quan điểm “Kỹ sư Việt Nam phải tạo ra được sản phẩm của người Việt Nam” Khoa Quốc tế đang triển khai các đề tài tạo ra sản phẩm cụ thể như thang máy Ký túc xá, hệ thống đun nước nóng, rô bốt thông minh v.v... đồ án tốt nghiệp của sinh viên đều phải tạo ra được sản phẩm cụ thể. Center for Discovery của Khoa là địa chỉ tin cậy để giảng viên và sinh viên cùng làm việc tạo ra sản phẩm công nghệ và phục vụ xã hội trong tương lai.

 

Hợp tác quốc tế

Khoa Quốc tế là Khoa thực hiện quản lý chuyên môn và phối hợp NCKH với 5 trường Đại học của Hoa Kỳ, 2 trường Đại học của Đức, 2 trường Đại học của Hàn Quốc, 2 trường Đại học của Australia và 3 trường Đại học của Thái Lan. Dự án phối hợp NCKH đầu tiên với trường Đại học Ilmenau của Đức sẽ được thực hiện vào đầu năm 2015. Chương trình nhận sinh viên từ Australia tới học đang triển khai.